K-OBIOL EC25

İnsektisit / Depo Zararlıları

bayer-ekin-kambur-biti-ilacıbayer-testereli-böcek-ilacıbayer-buğday-biti-ilacıbayer-un-biti-ilacı

Bayer-İnsektisit--Depo-Zararlıları--K-Obiol-EC25Bayer-İnsektisit--Depo-Zararlıları--K-Obiol-EC25Depolanmış Tahıl Zararlılarına Karşı Güvenli, Etkili ve Kalıcı Koruma

  • Depo yüzeyine veya direkt mahsul üzerine uygulanabilir.
  • Depolanmış tahıl zararlıları kontrolü için tek uygulamada 12 aya varan koruma sağlar.
  • Tahıllar için belirlenen uluslararası kalıntı seviyesinin (MRL) altındadır. Ara ürün ve son ürünler üzerinde kalıntı bırakmaz.
  • Hem ergin hem de larvalar üzerinde etkilidir.
  • Çimlenmeyi engelleyici etkisi yoktur.

Kullanım Şekli

Boş depo uygulaması: Depo yüzeyinin alanına göre hesaplanan miktarda ilaç suya karıştırılır (40 ml ilaç/100m2). Hazırlanan bu karışım ile deponun tüm yüzeyi yaygın spreyleme aletleri ile ilaçlanır. Uygulamadan sonra en az 1 saat pencereler, kapılar ve havalandırma sistemleri kapatılır. Yüzeyler kuruyana kadar içeri girilmez. Mahsül depolanmadan 15 gün önce uygulama yapılmalıdır.

Direkt olarak mahsül üzerine uygulama: Hedef zararlıya uygun miktarda ilaç 1 L su ile karıştırılarak 1 ton mahsüle kaplama olarak spreylenir. Uygulama yapılmış mahsül 24 saat sabit kalmalı, taşınmamalıdır. Uygulama için bu amaca yönelik geliştirilmiş, özel kalibrasyonlu uygulama ekipmanları kullanılmalıdır.

Zararlı Adı Kullanım Alanı Uygulama Şekli Kullanım Dozu Etki Süresi
Buğday biti (Sitophilus granarius) Pirinç biti (Sitophilus oryzae) Tahıl mamüllerinin depolandığı boş depolar Yüzey spreyi uygulaması 40 ml ila /100 m2 37 gün
Buğday biti (Sitophilus granarius) Ekin Kambur biti (Ryhzopertha domica) Depolanmış tahıl ve mamülleri Mahsül üzerine direkt spreyleme 10 ml ilaç + 1 L su/ ton mahsül 6 ay
Testereli böcek (Oryzaphilus surinamensis) Kırma ve Un Bitleri (Tribolium spp.) 20 ml ilaç + 1 L su/ ton mahsül 12 ay

Teknik Özellikler

İçeriği Deltamethrin 25 g / L (Saf) PBO 250 g / L
CAS No 52918-63-5 / 51-03-6
Ürün Grubu Depo zararlıları
Ürün Tipi 18 İnsektisit
Uygulama Alanı Kapalı Alanlar
Formülasyon EC (Emülsiyon konsantre)
Ambalaj Şekli 100 ml, 1 L, 5 L